کوچیدن قطب شمال مغناطیسی زمین و تاثیر آن بر پرتو شمالگان

admin دسته‌بندی نشده

زمین نیز همانند بیشتر سیاره های منظومه ی شمسی، دارای میدان مغناطیسی اختصاص خود است. بوسیله پندار وجود یک هسته ی آهنی مذاب، سیاره ی زمین درواقع شبیه یک آهنربای میله ای است. این آهنربا دارای یک قطب سیرت و جنوب مغناطیسی است که از پیشقدم های جغرافیایی استثنا بوده و به وسیله ی یک میدان مغناطیسی به اندوه متصل می شوند.

این میدان از سیاره ی ما دربرابر الو اشعه ها نگهداری می کند و مسئول ایجاد نورهای شمالگان و جنوبگان است؛ رویدادهایی تماشاگر که تنها در حوالی قطب ها شایان نظر هستند. اگرچه با گزارش هایی درمورد لول پیشقدم سیرت مغناطیسی با سرعتی معادل ۵۰ کیلومتر تو سال، این سؤال پیش می آید که آیا نورهای شمالگان نیز مکان به جا خواهند شد یا نه. ظاهرا مطالعه ی جدیدی که تو مجله ی Geophysical Research Letters منتشر شده است، پاسخی بخاطر این سؤال علنی کرده است.مقاله های مرتبط:تغییر مداوم موضع سیرت مغناطیسی زمین نشان دهنده چیست؟چرا میدان مغناطیسی زمین به جانب غرب متمایل می شود؟کشف یکی از علل احتمالی تضعیف میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی سیاره ی ما مزایای مختلفی دارد. بیش از دو هزاره سال است که مسافران از این میدان برای سبب یابی تو سرتاسر زمین مصرف می کنند. حتی برخی از حیوانات از روی میدان مغناطیسی می توانند سیاق خود را واضح کنند. اما بنیادی مرطوب اینکه، میدان ژئومغناطیسی به حفاظت از حیات روی زمین کمک می کند.

میدان مغناطیسی زمین صدها هزاره کیلومتر از مرکز زمین گسترش روبرو می کند و با ادامه در فضای میان سیاره ای، فضایی را تشکیل می دهد که دانشمندان آن را مگنتوسفر می خوانند. مگنتوسفر انگیزه پر ازار کردن شعله زدن های خورشیدی و اشعه های کیهانی شده و جلوگیری کننده از نابودی اتمسفر ما می شود. اگرچه این حباب مغناطیسی محافظ کامل نیستند و مقداری از انرژی و مواد خورشیدی می توانند از مگنتوسفر عبور کنند. همان نعوظ که این حباب مغناطیسی به سمت قطب ها کشیده می شود، شکل گیری چیز پهن ی شاهد نورهای شمالگان را به دنبال دارد.

از آنجایی که میدان مغناطیسی زمین به وسیله ی هسته ی مذاب در حال حرکت آن ایجاد می شود، پیشگام های آن بی جنبش نیستند و به عارض مستقل از هم حرکت می کنند. درحقیقت از زمان کشف رسمی آن داخل سال ۱۸۳۱، قطب مغناطیسی خصیصه بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر لول کرده و از شبه جزیره ی بوتیا داخل خصیصه کانادا به سمت بالای دریای منجمد شمالی جابه مکان شده است. این حرکت بوسیله طور کلی آهسته و درحدود ۹ کیلومتر در سال بوده است و بوسیله دانشمندان اذن داده تا به آسانی موقعیت آن را متعاقب کنند.

اما از اوایل صد حاضر، این سرعت بوسیله ۵۰ کیلومتر داخل سال افزایش پیدا کرده است. قطب مغناطیسی جنوب نیز داخل حال لول بوده ولی سرعت لول آن بسیار آهسته تر و حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در سال است. این سرگردانی رهبر مغناطیسی شمال سبب بروز مشکلاتی برای دانشمندان و مسیریاب ها شده است.

موضع های قطب مغناطیسی خصیصه (قزل) و قطب ژئومغناطیسی در بور ی سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۰

مقیاس های کامپیوتری پیش بینی کننده ی موقعیت آینده ی میدان مغناطیسی شمال قدیمی بوده اند و جهت یابی باریک بین مبتنی به خشکی امدن راهنما را بغرنج می سازند. اگرچه جی پی اس ها کار می کنند اما می توانند گاهی در مناطق قطبی غیرقابل اعتماد باشند. درواقع، پیشقدم با چنان سرعتی در حال حرکت است که دانشمندان مسئول مکان یابی راسته مغناطیسی زمین اخیرا مجبور شدند نمونه خود را زودتر از زمانی که انتظار داشتند، بوسیله روزرسانی کنند.آیا شفق قطبی حرکت خواهد کرد؟

شفق قطبی به طور کلی بوسیله حالت بیضی شکلی تو دوروبر قطب های مغناطیسی زمین تشکیل می شود و بنابراین با حرکت رهبر آن هم احتمالا حرکت خواهد کرد. پیش دماغ ها نشان می دهند که قطب خصیصه به زودی به شمال سیبری خواهد رسید؛ اما تاثیر آن روی شفق قطبی به چه رخ خواهد بود؟

نور شمالگان در حال حاضر داخل سیرت اروپا، کانادا و شمال آمریکا زیاد از دیگر مناطق شایان مشاهده است. ولی اگر آن ها به متعاقب قطب مغناطیسی خصیصه بوسیله سمت سیرت و درون طول راهنما جغرافیایی حرکت کنند، این وضعیت نیز می تواند تبدیل درنگ. درعوض، نورهای شمالگان از سیبری تا شمال روسیهآشکار خواهند وجود و کمتر در مرزهای پرجمعیت آمریکا و کانادا می توان آن ها را مشاهده کرد.

پژوهشگران با مصرف از داده هایی که از سال ۱۹۶۵ جمع آوری شده بود، یک معیار کامیپوتری از شفق قطبی و رهبر های مغناطیسی زمین ایجاد کردند. نتایج این مدل نشان داد که شفق قطبی به جای تعاقب کردن قطب های مغناطیسی، پیشگام های ژئومغناطیسی را دنبال خواهند کرد. این رهبر ها نفاق کوچک اما مهمی دارند.

پیشقدم مغناطیسی تو مقایسه با قطب ژئومغناطیسی

قطب های مغناطیسی نقاطی روی سطح زمین هستند که در آنجا عقربه ی قطب رقم به صورت عمود به جانب پایین خواه بالا صبر می گیرد. آن ها لزوما بوسیله هم همواره نیستند و خط هموار کننده ی این دو خال لزوما از مرکز زمین عبور نمی یواش. به خاطر همین موضوع، پژوهشگران بخاطر ایجاد مدل های بهتر تخیل می کنند که زمین مانند یک آهنربای میله ای است و مرکز آن قطب هایی را ایجاد می کند که دقیقا نقیض بی قراری هستند. بدان معنا است که اگر ما خطی بین این نقاط رسم کنیم، آن خط بوسیله طور مستقیم از مرکز زمین خواهد عفو. تو نقاطی که این خط از سطح زمین می گذرد، رهبر های جغرافیایی راحتی دارند.

پیشقدم های ژئومغناطیسی نسخه ی برازنده اعتماد و میانگینی از قطب های مغناطیسی ابد داخل حال حرکت هستند. ازاین رو به نظر می رسد که آن ها در هیچگاه منطقه ای با سرعتی که قطب مغناطیسی شمال درحال حرکت است، جا به جا نمی شوند. از آنجایی که شفق قطبی از نسخه ی میانگین راسته مغناطیسی پیروی می کند، احتمالا نورهای شمالگان نیز با آن سرعت درون حال لول نیستند و بوسیله نظر می رسد حداقل در زمان فعلی فجر های قطبی سرجای خود پاینده بمانند.

ما قبلا می دانستیم که رهبر مغناطیسی در حال حرکت است. هر دو قطب از زمان ساخت زمین سرگردان بوده اند. درواقع تا اینکه رهبر ها برعکس همچنین شده اند و قطب شمال مغناطیسی تبدیل به قطب جنوب مغناطیسی و قطب جنوب تبدیل به رهبر سیرت شده است. این وارونگی های مغناطیسی درون طول تاریخچه و به طور متوسط هر ۴۵۰ هزار سال یک مرحله موافقت بی ریا اند. آخرین وارونگی درون حدود ۷۸۰ هزاره سال پیش رخ رحم و ممکن است درون آستانه ی یک وارونگی دیگر قرار گرفته باشیم. البته باید بدانید که یک پیشگام سرگردان تا اینکه با سرعت حرکت بالا، به مگر برای دانشمندانی که کارشان استاندارد سازی آن است، دشوار چندانی ساختن نخواهد کرد.بیشتر بخوانید:تشکیل ماه باعث آمدن آب به زمین شدچالش های حفر چاه های زبر عمیق و کاوش داخل اعماق زمیناز تصور تا واقعیت؛ چگونه می قابلیت زمین را به مداری دورتر منتقل کرد؟سیارکی که بنیان ساز حیات روی زمین شدانسان وضع غالب؛ تکامل کیمیایی و گسترش حیات در خشکی (بخش دوم)

شاید دوست داشته باشید:

رآکتورهای هسته ای ساخته شده با فناوری چاپ سه گانه اینده به زودی از راه می رسند

هسته ی رآکتور هسته ای یکی از محیط های نامعمول ساخت انسان روی زمین است و دانشمندان به تازگی دریافته […]

پر دانلودترین اپلیکیشن های جهان را بشناسید

بوسیله گزارش همشهری آنلاین و بوسیله نقل از ایسنا، آمار و گزارش های منتشر شده در وبسایت gsmarena نشان می دهد […]

ارتقای رایگان اینترنت خانگی به ۱۶ مگابیت | جزئیات وعده جدید وزیر ارتباطات

به گزارش همشهری آنلاین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه توییتری خود از ارتقای مجانی مشترکان خانگی اینترنت شناسایی […]