چرا ما مردم ها مشت بوسیله خلق هنر می زنیم؟

admin دسته‌بندی نشده

یکی از عرصه های تجربه بشری که بوسیله دیدن مشابه دیگری بخاطر آن در صنع نداریم، هنر است. تصور یک پیکاسوی کبوتر خواه بوتیچلی مبارک بغرنج است. در حقیقت، فقط معدودی از جانوران هستند که تا حدی انفراد های فرهنگی خاص خود را دارند. همان طور که می دانید، بدون فرهنگ، هنری نیز نمی تواند حیات داشته باشد، چرا که این دو از هم جدایی ناپذیر هستند. هنر بازتاب و واگذاری دهنده ی ادب است و به فرهنگ فُرم می دهد و به واقع، بیانی از خودِ ادب است. به همین جهت، نمی استعداد تصور کرد حیوانات دیگر همچون ما، تجربه ای از هنر داشته باشند.

ولی یک مسئله داخل میان است. واضح است، از آنجایی که اصولا حیوانات هیچ چیزی را مانند ما تجربه نمی کنند، هنر را همچنین مانند ما امتحان نمی کنند. عکس این روانی نیز صادق است و ما همچنین متشابه حیوانات چیزی را امتحان نمی کنیم. اما اگر واقعا به چیستی هنر بیاندیشیم و اینکه هنر بخاطر اولین چگونه آغاز گشت، شاید بتوانیم درون میان حیوانات هم هنرمندانی را سراغ بگیریم.هنر بوسیله مثابه زیبایی

اگر هنر را از علل فرهنگی آن جدا کنیم، می توانیم قبول کنیم که هنر می تواند بدل به وسیله ی نظم بخاطر برقراری ارتباط بدل شود. درون طول تاریخ، آثار هنری به هیچ دلیل دیگری جز پدید آوردن صرفِ زیبایی ساختن نشدند. نیازی به گفتن نیست که اثر هنری دیده می شود و مورد مدح صبر می گیرد. می تواند برانگیزاننده باشد و حتی عواطفی را داخل ما برانگیزد. این زیبایی است که اولیه وفاق بین طبیعت و هنر را سبب می شود. صنع و هنر هر دو قشنگ هستند، بنیادی نیست چه تعریفی از زیبایی داشته باشیم. هر دو می توانند برای ما مست کننده باشند و لحظه های ما را درون سینه اسارت کنند. طبیعت و هنر هر دو می توانند الهام مدخل باشند و به ما حسِ فرع خاطر به چیزی را بدهند. هر دوی هنر و طبیعت، واکنش عاطفی احساسی را سبب می شوند که تأثیر آن دیرپاست و هنگفت زود به دست فراموشی امانت نمی شود. شاید این ارتباط بین هنر و عواطف، خود هویدای حقیقتی درباره ی منشأ هنر باشد.

دانشمندان دلیل دیگری جز صرفا جلب نظر جفت های ماده برای نظام خیره کننده پرهای طاووس نر روشن نکردند

ابتدا بگذارید مجموعه ی خاصی از زیبایی هایی که در دنیا صنع می شناسیم را برشماریم: حیوانات لطیف. از رنگ های بی همتای مکائوی گرمسیری (طوطیان لحظه بلند لبریز نقش و نگار) خمود تا یال و دُم شیر آفریقایی و برجستگی رنگین کمانی ماهی اژدهایی، حیوانات زیبا هستند. بله، هیچگاه نفس این جمله ی «نظم در چشم نظاره گر است.» درجای دیگری به جز دنیای حیوانات صادق نبوده است. جمله ای که اظهار می کند، نظام بوسیله خودی خویشتن وجود ندارد و فقط به وسیله ی نظاره گر خلق می شود. رنگ های افتابی و دلفریبی که تو بسیاری از حیوانات می بینیم، به نظر به حیوانات کمک می درنگ تا خویشتن را به برملا ترین لباس ممکن ابراز کنند. جالب ترین حیوانات به منظور فراخوانی توجه، حرمت یا خوف سایر حیوانات خود را بوسیله این محظور درمی آورند. در همگی ی موارد، وسیله ی زیبایی داخل نفوذ بازرس دیده می شود. آیا دقیقا این قضیه در ربط با هنر بشری نیز صدق می کند؟نقاشی های غار، نخستین آثار هنری حقیقی بشریت پنداشته می شوند

اگرچه هوی همه ی این دلفریبی های پرجلوه برای جفت گیری نیست، اما بدیهی است که نظم حیوانات برای تحت تأثیر قرار دادن جفت های بالفعل است. در واقع، تا بوسیله امروز، دانشمندان برهان دیگری جز این بی پرده نکرده اند که طاووس های نر از آن پَر و دم های رنگین کمانی قشنگ و خارق العاده به برهان دیگری جز صرفا جلب نظر جفت های ماده استفاده کنند. دُم طاووس بیش از ۶۰ درصد طول بدن این پرنده عظیم الجثه را محتوی می شود. اگر بر حسب اتفاق تو تلویزیون خواه باغ وحش شبح ی راه عدول کردن یا تا اینکه پرواز این هیولاهای پرنده را دیده باشید، به دهش متوجه سرود می شوید. علنی است که طاوس های ماده عمیقا جذب این دم و زیبایی هایش می شوند. البته طاووس ها تنها جانورانی نیستند که از چنین سازوکاری بهره می برند. با ساده ترین بی مهرگان شروع کنیم که این گونه های جانوری همچنین از رنگ جزیی های دلفریب بخاطر جذب جفت خود استعمال می کنند. تخیل می کنم، چند مثالی که گفتیم برای رساندن موضوع کافی باشد و دیگر نیازی نیست فهرست بلند بالایی از حیواناتی ذکر کنیم که از الگوهای بصری پیچیده برای جذب جفت خود استفاده می کنند.تزیین و هنر موجب برانگیختگی عواطف می شوند

این پدیده زیبایی و جذابیت جنسی با هنر انسان نیز پیوندی عمیق دارد، زیرا محرک بصری با حالت عاطفی درونی ما ارتباط نزدیکی دارد. تو مورد حیوانات جذاب، زیبایی جسمی بیرونی به یک مراد (جنسی) بدل می شود و یک برانگیختی رفتاری را تو عدد ناظر پدید می آورد. هنگامی که طاووس های ماده، طاووس نر را با آن جلوه های بصری دلفریب مشاهده می بطی ء به سرعت مرعوب می شوند، به طوری که حالت روانیش تحت تأثیر قرار می گیرد. این مسئله واضح است، چرا که الگوهای بصری مورد نظر بر رفتار این پرندگان تأثیر می گذارد و تخیل می کنیم این رفتارها ناشی از حالت های روحی باشند. این دقیقا همان کاری است که هنرهای زیبا در انسان پدید می آورد. در حقیقت، آثار هنری از محرک بصری نصیب می برند تا کنار وضعیت روحی یا عاطفی بینندگان تأثیر بگذارند.هنر محرکی برای یادآوری وقایع یا عواطف گذشته

مسلما، هنر و تزیین درون انسان، ماهیتی بسیار از جذابیت جنسی دارند. اثربخشی یک پی هنر بوسیله برخی مفروضیات اساسی در مورد علم و امتحان تماس دارد که بین هنرپیشه و مخاطب مشترک است. احتمالا « صندوق های سوپ کمپل»اثراندی وارهول تأثیر بسیار کمی بر بوشمن های شرق آفریقا خواهد گذاشت. هنر از خاطرات و ارتباطات ویژه نهفته داخل مغز ناظر روزی می برد. سرنخ دوم منشأ هنر در انسان ها نیز یادآوری وقایع و عواطف گذشته است.

هرچه عدد انسان تو طی میلیون ها سال پیچیده زیرفون شد، توانست جزئیات بیشتری را به خاطرات خود بیافزاید، مهارتی که هرچه رفتارهایمان جامع تر شد، مفیدتر واقع شد. شیوه عمر گردآوری صید بین همه ی طرز های مختلف انسان که نیاز به ذهن بصری عریض ای دارند رایج است. در واقع، آدم تبارها چگونه توانستند دست به صید گروهی سازمان یافته بزنند، ابزارهای ساده بسازند و از الگوهای مهاجرت حیوانات بزرگ جثه درگرم دشت های آفریقا پرده بردارند؟ این مهارت های پیچیده نیاز به مقایسه نشانه های بصری با تجارب گذشته آن هم به شیوه ای بیش دقیق و پیشگویانه دارد. «بازشناخت الگو» همان مسئله ای است که داریم در موردش صحبت می کنیم.

صندوق های سوپ کمپل جای پا نقاش معاصر آمریکایی، اندی وارهول. در این اثر ۳۲ طرح مختلف از طعم های گوناگون کارخانه کنسروسازی کمپل به تصویر کشیده شدند

علاوه به خشکی امدن این، اقتدار ساخت و استفاده از ابزارها، مهارتی که درون میمون های بزرگ آغاز شد و تو آدم تبارها شکوفا شد، به ذهن بصری و لامسه زیادی حاجت دارد. زمانی که ما انسان های مدرن مطلع به خلق کردن ابزارهایی پیچیده خیس کردیم، ناگهان خویشتن را دارای قابلیت به تصویر کشیدن خاطرات خود با استعمال از اسباب نقاشی ابتدایی دیدیم. با توانایی های جدید شناختی، یادآوری چشمگیر و در نهایت ابزار، بوسیله هیچ اسکناس جای تعجب حلق که اولین هنری که اجداد ما پدید آوردند، موضوعی را به تصور می کشد که احتمالا همه ی اقتدار های شناختی آن ها را در برمی گیرد که همان شکارگاه است.

نقاشی های غار، اولین آثار باستانی هستند که انسان شناسان و مورخان هنر متفق القول آن را هنری واقعی می پندارند. اینها واقعا آثاری هنری هستند، اما دشوار است که تصور کنیم، این آثار کارکردهای دیگری جز هنر صرف داشته اند. بحث گمانه زنی در مورد این کارکردها خارج از این مقاله کوتاه است، ولی تصور می کنیم، فواید توانایی مجسم سازی بصری بوسیله فراغت متناسب نمره هستند. همین نعوظ شکی حلق نقاشی های غار، نخستین تقلا ها برای تجسم بصری نبودند. بلکه عزب آثار هنری بازمانده از دوران های باستان هستند که به نحوی توانسته اند قرن ها طاقت بیاورند و اکنون به مشت ما برسند.هنر یاری رسان ارتباط و آموزش

درون دم جستن ارشد با پیشرفت واژه در بین انسان های مدرن، آدم ها به یکدیگر درباره ابزارهایی که می ساختند، غذایی که محسوس می کردند و مهارت هایی که درون آن تبحر پیدا کرده بودند آموزش می دادند. این سرآغاز مفهوم آموزش حیات. نمی توانیم فرض کنیم آموزش در عصر پارسال سنگی، مانند آموزش امروز از وسایل کمک آموزشی بصری بی نصیب بوده است. حال کیفیت این وسایل مهم نیست، شاید تنها نقاشی های خامی بودند که با کشیدن تکه چوبی روی خاک خواه حکاکی رو حجر ها پدید آمدند، ولی مطمئنا نقاشی ها از همان ابتدا با زبان گفتاری (خواه اشارات) همراه بودند. مجدد تذکر کنیم، ویژگی پا بر جا تجسم بصری، همان القای یا تحریک ذهن برای یادآوری خاطرات خواه ادراکات بصری بود. با ترسیم شیء، مردم نخستین می توانست روانی ای را به تفکر یک انسان دیگر بیاورد.

اشکال متنوع ترسیم، نقاشی و سایر تصاویر بصری تقریبا تماس و آموزش را درون بین انسان های اولین تسهیل دادند. جریان ای که کاملا محسوس است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. علاوه بر این، به نظر می رسد مردم های اولیه نیز برای حل مسائل و شمارش از نوآوری های جدید برخاسته از تصاویر هنری مصرف می کردند. همان طور که شناخت به ترفیع خود ادامه داد، رشد خودآگاهی و داخل نگری در انسان همچنین آغاز شد.

نقاشی های غار آلتامیرا تو شمال اسپانیا، متعلق به عصر پارینه سنگی که آثار هنری آن بین ۳۵ هزاره تا ۱۱ هزار سال قدمت گذاری شده است

هنرهای تجسمی احتمالا داخل همین دم با ما همراه شدند و به وسیله ای برای اعتراف افکار مبهم ای که تو مغزهای عظیم ما شکل گرفته بودند کمک کردند. داخل واقع، بوسیله نظر می رسد درود و هوش هنر درون میان بالاترین کارکردهای مغز انسان جای داشته باشند. به همین دلایل، عقیده بر این است که اشعار هنری و تاثیر به آثار هنری درون کنار عملکردهای شناختی والاتر در انسان های مقدماتی تکامل یافته است. طبیعی است که غنای تجربه درونی ما همچنین در اشعار بیرونی خلاقانه نمود پیدا کرد. به این ترتیب، ارتباط آن تجربه درونی با هنر، ناظران ویژه خود را یافت و پدیده هنر پس از آن از دید فرهنگی در بین ما انسان ها فراگیر شد.مقاله های مرتبط:جادوی هنر در قلب طبیعتیک نگاه فلسفی: آیا فهمیدن بدلی می تواند هنرمند شود؟

تو همین حال، حدس می جوی که سرانجام، استعداد هنری از فرهنگ به ژن های ما نقل مکان شده است. از این گذشته، احتمالا طی ۱ یا ۲ میلیون سال انتخاب طبیعی، توانایی هنری مزیت هایی را بخاطر کسانی که از آن برخوردار بودند تو برداشته است. این مزیت می توانست داخل قالب گشایش ایستگاه اجتماعی به عنوان یک پیشگام درون شکار، یک آموزگار متبحر احاطه های مختلف و غیره ظهور پیدا نرم. بدیهی است، هرگونه جایگاه ویژه داخل ساختار اجتماعی به معنای بخت بیشتر در توفیق برای تولید شبیه بوده است. بوسیله این ترتیب، به گمانی، مردمی نحو ای بوده که با ارتش عظیم هنرمندان و علاقه مندان بوسیله هنر تکامل یافته است.آیا سایر حیوانات نیز هنر خود را خلق می کنند؟

هنگامی که انسان دست بوسیله پدید آوردن تصاویر هنری زد، فضای زیستی زیادی برای شکوفایی آن بود داشت و دلایلی که هنر می توانست یک مزیت به حساب بیاید نیز وجود داشتند، اما هنر داخل همان ابتدای راه، چگونه به حیات آمده است؟ مطمئنا رفتاری خلق کردن هنری را نمی توانیم عزب بوسیله یک بارقه یا جهش جداگانه نسبت دهیم. ولی چه پیش نیازی ممکن است امکان ظهور هنر را داده باشد؟ آیا حیواناتی هم هستند که آنچه هنر تلقی می کنیم را پدید بیاورند؟

یک فیل ۵۰ ساله آسیایی بوسیله شهرت «سیری (Siri)»در هندوستان زندگی می کند که نقاشی های او اندوه اکنون به قیمت صدها یا هزاران دلار فروخته می شود. آثار سیری در نشریات متنوع از «هارپرز ویکلی» تا «لس آنجلس تایمز» چاپ شده است. کارهای او، مضامینی معنی تا بسیار بصری مانند مناظر و پرتره را شامل می شود. البته این فیل، برای پیشرفت و کسب تسلط خارق العاده ی خود سال ها آموزش دیده است. ولی زمان حال می تواند یک نقاشی را تنها ظرف چند دقیقه بکشد.

سیری، فیل ۵۰ ساله ای در هندوستان. او سال ها است شبیه نقاشان صنف ای از کار خود درآمد تصرف می درنگ

البته اشباع تنها نیست. به شمار زیادی از فیل ها بخاطر نقاشی آموزش داده شده است. هنری که این فیل ها با نگه داشتن یک خامه تاک با خرطوم خود پدید می آورند واقعا چشمگیر است. آنچه این فیل ها ایفا می دهند و اینکه آیا ماهیت آن واقعا هنر است یا تنها مهارتی است که با تکرار و فتنه به دست آورده اند، خود بحث داغ دیگری داخل محاف علمی است که بهتر از آن بگذریم. در عوض، کافی است بگوییم، نقاشی های ساخته فیل ها علامت می دهد، مجموعه مهارت های فنی لازم برای پدید آوردن هنر مطمئنا تنها تخصیص به انسان نیست.

 این فیل ها که آموزش نقاشی دیده اند می توانند یک محرک بصری، حتی محرکی که برای خود آن ها لطافت دارد را از طریق روش های هنری (که آموخته اند) بازسازی کنند. فیل های نقاش حداقل از اصول مقدماتی ی نقاشی از جمله رنگ، پرسپکتیو و تناسب بوسیله نیکی آگاه هستند. نمی توانیم مطالبه کنیم، این فیل ها، پُل سِزان هستند، ولی بهتر از هنگفت از ماها نقاشی می کشند! داخل راه های جانوری نزدیک نم به ما انسان ها، به اورانگوتان ها، شامپانزه ها و گوریل ها همچنین آموزش نقاشی داده شده است. برخی از این نخستین سانان، مشابه فیل ها داخل کار خود مهارت انعام دارند. برخلاف فیل ها، مناقشه ماهیت هنر نخستین سانان کم خیس است و بوسیله نظر می رسد، آن ها واقعا از پدید آوردن آثار هنری لذت می برند و این کار را به صورت خودجوش، بدون پاداش و صرفا بوسیله برهان دلبستگی و دلخواه خود ارتکاب می دهند. گاهی اوقات پیش آمده است که میمون های بزرگ بوسیله آثار هنری که خلق کردند کاملا دلبسته شده و حتی مهیا نشدند آن را علامت دیگران بدهند.

بازهم بهتر است از این مباحثه بگذریم که واقعا آفرینش هنری چه حقیقتی را می تواند درباره ی آگاهی شامپانزه ها به ما بگوید؟ اگرچه بحث جالبی است. اما نکته این است که میمون های بزرگ همه توانایی جسمانی کافی برای ابداع هنرهای تجسمی را دارند، از ادا این فرمان لذت می برند و به رویت هنری که تولید می کنند برای خودشان ارزشمند است. همه این توانایی ها و محدودیت ها آشکارا داخل انسان های اولیه و اجداد آن ها نیز وجود داشته است. بنابراین در پایان مناظره باید بگوییم، عزب یک پریدن ارشد نمی توانست، باعث شود مردم های بدوی با نورِ آتش به دیواره غارها بنگرند و آن را بوسیله رخساره یک بوم نقاشی ببینند.بیشتر بخوانید:۱۲ مورد از نوظهور ترین باورها و رسوم های قرون وسطیانسان ها برای سکونت داخل غار دنیسووا با حیوانات درنده رقابت می کردنددستکاری بدلی فلک شب؛ آیا دوران زیبایی طبیعی افلاک به سر رسیده است؟بررسی های تازه از شباهت انگشت انسان سلسله دنیسووا و انسان مدرن وقوف می دهدآیا می استعداد درباره ی ادراک خود از حالت عاطفی چهره سایرین تامین بود؟

شاید دوست داشته باشید:

توضیحات جهرمی درباره مشت اندرکاران فیلترینگ و سرعت اینترنت

همشهری آنلاین -مائده امینی : اینجا همه چیز مرموز تر است؛ هنجار حقوق شهروندی در فضای مجازی راحت تر شکسته […]

کشف قدیمی ترین سکونتگاه وایکینگ ها در ایسلند

باستان شناسان مکانی کشف کرده اند که مقدور است قدیمی ترین سکونتگاه وایکینگ ها تو ایسلند باشد. بیارنی اینارسون باستان […]

بنچمارک پردازنده گرافیکی Radeon تراشه اکسینوس 1000 سامسونگ فاش شد

نخستین پردازنده ی گرافیکی سفارشی سازی شده ی سری رادئون ای ام دی (AMD Radeon) که استراحت است در گوشی های پرچم […]