شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار می شود

admin دسته‌بندی نشده

رویدادهای امتحان محور به دلیل نوآوری و منحصر به فرد بودن، بسیار تاثیرگذار هستند. ولی این خصوصیات و تجربه ها می تواند درون رویدادهای علمی مانند کنفرانس روابط عمومی مورد کاربرد صبر گیرند. اگر این کار به خوبی ادا شود خواهید رویت درصد یدکی از شاغلان روابط عمومی، تمایل بیشتری به شرکت درون این رویه رویدادها دارند.

بعلاوه این سیاق برای اضافه توجه به امتحان ها و ایده های ناب روابط عمومی ها و تحریک ذهن مشارکت کنندگان با تشویق همدستی فعال آنها داخل برگزاری جلسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ما می دانیم رویدادهایی که با محوریت امتحان برگزار می شوند به نقطه عطفی برای توجه بوسیله ایده های ناب شاغلان روابط عمومی تبدیل می شوند. وقتی خوب برگزار شوند، این توانایی را دارند که:

– تجربه هایی را ساختن کنند که مخاطبان همیشه آن را بوسیله یاد داشته باشند.

– تعامل شخصی و حرفه ای شاغلان روابط عمومی را تسهیل کنند.

– اطلاعات مرتبط و به موقع را عرضه داده و تجربه کلی باهم اتحاد کردن کنندگان را بالا ببرند.

– به ایجاد تماس پایدار و ژرف میان شرکت کنندگان و متولیان برگزاری کنفرانس دستیار نمایند.

– لحظات بوسیله یاد ماندنی و خوشی بخاطر همکاری کنندگان مجهز کنند.

– زمینه را بخاطر ایجاد همزیستی و مشارکت بین برگزارکنندگان، سخنرانان و شرکت کنندگان فراهم کنند.

بوسیله رویت می رسد پس ازآن از ۱۵ دوره برگزاری کنفرانس روابط عمومی، بخاطر بوسیله حداکثر رساندن بها این رویداد، زمان تکامل و تغییر آن فرا فصیح باشد تا یک رهبر تو پروگرام ریزی امتحان محور برای شریک کنندگان دگرگونی شود.

 سرعت بخشیدن بوسیله ارزش کنفرانس از ارایه و یادگیری صرف کردن مباحث نظریه بوسیله ارایه امتحان های ناب شاغلان روابط عمومی حاصل می شود و بیش از هر زمان دیگر، مدیران و کارشناسان روابط اشتراکی منتظر رهبری و مدیریت رویدادهای روابط عمومی بویژه نشست روابط اشتراکی ایران هستند.

با توجه به این که دبیرخانه مجمع روابط عمومی به قدرت رویدادهای تجربه پایه اعتقاد دارد و برای توفیق آن سرمایه گذاری می بطی ء اما به راحتی انتخاب یک جا مناسب، مدیریت یک رویداد مهم، احضار از مخاطبان و استقبال آنها و شروع یک جنین بزرگ، کار ساده ای نیست.

ما می خواهیم حکم برگزاری کنفرانس روابط عمومی را به شاغلان روابط اشتراکی و شرکت کنندگانش بسپاریم بویژه بوسیله کسانی که خلاق و شاخص هستند. در واقع نشست روابط اشتراکی محلی برای تاخت و تاز صاحبان ایده های معزز می شود و همین ها هستند که با اخذ جایزه، تقدیر می شوند و در فضای ابداع شده به ارایه ایده های خود می پردازند و به موازات آن، فرصتی در جوانمردی شرکت کنندگان راحتی می گیرد تا داخل مباحث ارایه شده، شرکت داشته باشند.

بدون تردید برگزاری و موفقیت مجمع بین المللی روابط عمومی ایران بدون نصیب مندی از تجربه ها و ایده های ناب شاغلان روابط اشتراکی امکان پذیر ازاله. به همین دلیل دبیرخانه کنفرانس، آموزش احاطه های کاربردی را در قالب ارایه ایده ها و الگوهای کاربردی و جدید درون دستور امر خود قرار داده است.

 اطمینان داریم مزیت اضافه کیفیت ناشی از برگزاری چنین رویدادهایی بیش چشمگیرتر از ۱۵ دوره قبل خواهد حیات. به همین دلیل دبیرخانه جلسه روابط اشتراکی داخل نظر دارد شانزدهمین اطراف این رویداد را با محوریت امتحان محوری برگزار نماید. این امر به ما داخل راستای ارائه رویدادی با کیفیت بلندی دستیار شایانی خواهد کرد.

 گام نخست در این فرآیند دوست نقاط ضعف پرگیر های قبلی است. به میانه روی کنفرانس های برگزار شده تو کدام بسرنوشت شوم دچار کردن ها با ضعف و ناتوانی جدی مواجه بوده است؟ به میانه روی چرا ارایه “تجربیات” و “ایده” های برتر، مهم و متمایز شاغلان روابط اشتراکی در منظر کنفرانس روابط عمومی، امروز اهمیت بیشتری معلوم کرده است؟

پاسخ این سئوال ها در شانزدهمین جلسه بین المللی روابط عمومی ایران روشن خواهد شد. تاسیس سپهر تخصصی رویازی روابط عمومی در ایران

برای نخستین جنین کرسی تخصصی رویازی روابط عمومی داخل ایران همزمان با شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران بخاطر جمع آوری، تجسس و بهره برداری از ایده های کسی را عزیز خطاب کردن تاسیس می شود.

فعالیت های این آسمان در سال ۱۳۹۸ با ارتکاب پروژه های ذیل آغاز می شود:

دستور کار عده ۱: تهیه و سرایت یک مقاله پژوهشی است که به عظمت و کاربرد خلاقیت، نوآوری، ایده پردازی و تجربه محوری درون روابط اشتراکی مبتنی به خشکی امدن ادبیات و معاینه مقاله های این حوزه می پردازد.

برنامه شماره ۲: برگزاری نخستن رویداد تجربه محور روابط عمومی در ایران: این رویداد با برگزاری شانزدهمین میتینگ بین المللی روابط اشتراکی آغاز می شود.

دستور کار شماره ۳: برگزاری اولیه عید تجربه محور روابط اشتراکی در ایران بوسیله اراده معرفی تجربه های معنادار، خلاق، آموزشی، کاربردی و منحصر بوسیله بی همتا جامعه روابط عمومی و تجلیل از صاحبان ایده های گرامی.

برنامه عده ۴: تهیه و انتشار راهنمایی در مورد “ادوات نوآوری و خلاقیت” تا بوسیله شاغلان روابط عمومی کمک کند پتانسیل خلاقیت را در خویشتن کشف کنند.

دستور کار عده ۵: ابداع تریبون ۱۵ دقیقه ای بخاطر نصیب برداری از ایده های معزز و ارایه آن در جلسه روابط عمومی برای ترقی الگوها و ایده های جدید و شاخص. اهداف

– ارائه امتحان های معنادار، خلاق، آموزشی، کاربردی و انحصار به بی مانند

– کمک به تولید، تامین و ارائه محتوای با کیفیت ارتفاع

– بوسیله اشتراک گذاری و احاله ایده ها و تجربه های ناب و شاخص

– بدست آوردن دانش و راهکارهای نظری برای به حداکثر رساندن فعالیت های ارتباطی روابط اشتراکی ها

– ارائه جدیدترین دستاوردها و آموزه های شاغلان روابط عمومی

– ارتقای سطح علمی عناصر کوشا درون مرزوبوم روابط عمومی

– خلق کردن فرصت های ارائه و بکارگیری تجربه های موفق و متفاوت در سایر روابط عمومی های کشور

– شبکه سازی مدیران، کارشناسان، متخصصان و دانشجویان روابط عمومی و مملکت های مرتبط برنامه ها

ثبت شهرت بخاطر حضور در کنفرانس و کارگاه های آموزشی از ۱۵ مهرماه شروع می شود.

– پیدایش آسمان تخصصی رویازی روابط عمومی درون ایران

– ارایه دو خطبه برگزیده علمی از طرف کمیته علمی کنفرانس

– ارایه ۸ امتحان و ایده مرجح برگزیده داوران

– برگزاری دو کارگاه تخصصی

ـ سرایت تاریخ و چوب فشرده مجموعه مقالات کنفرانس با دو پایه “مدیریت و دستور کار ریزی برای روابط عمومی” و “ایده های بزرگوار”

– انتشار ویژه روزنامه

– اعطاای”اسکار روابط عمومی” به بهترین ایده و امتحان برگزیده از طرف هیئت داوران

– اعطای گواهینامه ایده منتخب سال

– اعطای “علامت رویازی” برای سایر برگزیدگان

ـ ارایه معترف نامه عفیف مشارکت درون کنفرانس بوسیله شریک کنندگان مخاطبان کمال مطلوب

همه متخصصان خلاق در حوزه روابط اشتراکی و ارتباطات، تبلیغات، بازاریابی و همگی کسانی که علاقه مند هستند با تجربه ها و ایده های متاخر آشنا شوند! موضوعات و محورها

تو این بنیان هیچگاه محدودیتی وجود ندارد. تجربه ها و ایده ها شامل همه بسرنوشت شوم دچار کردن های متنوع روابط اشتراکی می شود. برخی ایده ها و تجربه ها برای ارائه تفویض می شوند و بقیه ایده های نخبه در ویژه روزنامه و تاریخ مجموعه مقالات مجمع منتشر خواهند شد. نحوه ارسال تجربه ها و ایده ها

تو رویداد تجربه محور کنفرانس روابط عمومی ایران، به معاینه آخرین ایده ها و آموزه های مظفر شاغلان روابط عمومی پرداخته می شود. تو این کنفرانس، تجربه ها و ایده های ناب شاغلان روابط عمومی با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته می شود.

چنانچه در سازمان و شرکت تان در مرزوبوم روابط عمومی، کارها و ایده های ناب دارید، آن را در قالب قوانین، وضعیت و کاربرگ طراحی شده به نشانی الکترونیکی دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایید. قوانین و مقررات

– ارایه ایده و تجربه برای همه شاغلان روابط اشتراکی آزاد است.

– محدودیتی در موضوع، تکنیک، زمان انجام، سمت، موسسه و مشارکت نمایش دهنده ایده و امتحان وجود ندارد.

– ایده ها و تجربه ها در قالب های سخنرانی و گوناگون فیلم و ویدئو پذیرفته خواهد شد.

– مدت زمان ارائه هر ایده و تجربه تو کنفرانس ۱۵ دقیقه خواهد بود.

– مدت زمان ارائه نظر داوران و شرکت کنندگان برای هر ایده و تجربه ۱۵ دقیقه خواهد حیات.

– محتوای امتحان ها و ایده های طالب باید داخل مملکت روابط عمومی باشد.

– مسئولیت صحت معلومات ارائه شده درباره ایده و تجربه، بر عهده ارائه دهنده است.

– تمامی متقاضیان سپس از طی مراحل پذیرش بازپسین ایده و تجربه، از خدمات ارایه ایده در کنفرانس، معرفی داخل سالنامه تخصصی روابط اشتراکی ایران، انتشار ایده در ویژه نامه کنفرانس، اعطای گواهینامه ایده نخبه سال و شرکت رایگان در مجمع برخوردار خواهند شد.

– به منظور اطمینان از کیفیت، کمیت و نحوه ارایه سخنرانی ها، حضور درون تمامی مراحل پسند ایده و تجربه، برای تمامی متقاضیان، الزامی است. تو نهایت، مسئولیت نحوه عمل و محتوای نمایش شده پهلو عهده داری داوران و سخنرانان خواهد بود.

– تو زمان برگزاری میتینگ و ارائه سخنرانی تو خصوص امتحان ها و ایده های برگزیده، امکانات لازم سبب ارائه ارزان تو اختیار هر خواهان قرار خواهد گرفت.

– طالب آستان تو پانل ایده پردازی می باید پس از تکمیل کاربرگ ثبت نام، شمایل شناساندن روزنامه رسمی را داخل سربرگ شرکت یا دایره مربوطه، همراه با نرمی و امضاء مدیر روابط عمومی آن دایره (افراد حقوقی)، برای دبیرخانه مجمع ارسال نماید.

– دبیرخانه کنفرانس مجاز است، با ذکر نام صاحب اثر، نسبت به استفاده تجربه ها و ایده های پذیرفته شده، بخاطر موارد مختلف از جمله موارد تبلیغی و معارفه رسانی در ادوار مختلف اقدام نماید.

– ثبت اشتهار در رویداد و جشنواره رویازی روابط عمومی ایران به منزله قبول مفاد قوانین و مقررات مندرج داخل این سند از طرف خواهان است.

– درون صورت بود هرگونه مغایرت امتحان و ایده نمایش شده با شرایط، قوانین و هنجار ذکر شده، راست عدم پذیرش ایده برای دبیرخانه میتینگ محفوظ است. نحوه داوری

ایده ها و تجربه های واصله به دبیرخانه به طور وارسته توسط هیئتی از استادان، فعالان و پیشکسوتان مبصر روابط عمومی داوری می شود. تو انتخاب هیئت ۱۰ نفره داوران که دارای توازن درستی از علم تخصصی، امتحان و بی طرفی است، توجه اضافی می شود. فرایند داوری

داوری در جگر مرحله رخساره می گیرد:

– ارسال تجربه و ایده در قالب قوانین، شرایط و کاربرگ ثبت نام

– تجسس اولیه ایده ها و تجربه های ارسالی

– انتخاب اولین ایده ها و امتحان های ارسالی

– برگزاری جلسه توجیهی و ارائه پذیری

– پیش ارایه (ارائه شبیه سازی شده نزد داوران)

– ارایه تو کنفرانس

در نهایت چهار داور ارشد، ایده ها و تجربه های منتخب۱۰ داور مطلع را مورد مطالعه و داوری نهایی قرار می دهند. داوران تا روز برگزاری مجمع و قضاوت نهایی پیاده شدن ما خواهند وجود. هر داور حداکثر دو دقیقه فرصت دارد نظراتش را در خصوص هر سخنرانی ارایه نماید. نیز ۱۳ دقیقه برای شرکت کنندگان جهت مشارکت در مباحث طرح شده در دیدن گرفته شده است. جوایز

جوایز، معیارهایی را برای سلطه در طولانی اساس های روابط اشتراکی تعیین می کند و بوسیله صنعت ما درخشش، شجاعت و وقاحت می دهد. دبیرخانه کنفرانس، فرصتی را برای همگی سازمانها و شرکتها حاضر می یواش تا در به خشکی امدن هم جشن بگیرند و صنعتی روابط اشتراکی را بوسیله جانب تعالی و پیشرفت سوق دهند.

جوایز فقط بوسیله سازمانها، شرکتها و افرادی تعلق می گیرد که دارای تجربه ها و ایده های خلاق هستند. جوایز امسال کنفرانس بوسیله ۱۰ ایده مرجح روابط اشتراکی اعطا می شود.

بوسیله بهترین ایده و تجربه منتخب، از طرف دبیرخانه میتینگ بین المللی روابط اشتراکی ایران، “اسکار روابط عمومی” اعطا خواهد شد. خرج “مدال رویازی” بخاطر سایر برگزیدگان به عهده متقاضیان علاقمند به ستاندن آن خواهد وجود و کاملا اختیاری است. ارزیابی

مدیران و کارشناسان روابط عمومی و سایر متقاضیان تا آخر آبان ماه سال جاری فرصت دارند ایده ها و تجربه های خویشتن را بوسیله دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. پناه مالی

با حمایت مالی قادر خواهید وجود باهم اتحاد کردن و سازمان خود را به نشانی مهمترین تصمیم گیرندگان و حامیان تاثیرگذار روابط اشتراکی در ایران معرفی کنید.

لطفا بخاطر تصرف اطلاعات بیشتر درون تک فرصت های کنف مالی با دبیرخانه کنفرانس وابستگی بگیرید. اطلاعات وفاق

تعلق مندان می توانند جهت تصرف اطلاعات بیشتر تو حصه کنفرانس، جشنواره و دریافت کاربرگ های ثبت اشتهار و دیگر مفروضات موردنیاز به نشانی پایین تر دون مراجعه نمایند:

تلفن های دبیرخانه مجمع: ۷۷ ـ ۸۸۶۱۷۵۷۶- ۸۸۲۱۶۲۷۷ / دورنگار: ۸۸۶۰۲۳۰۸ / وب سایت: www.irancpr.ir / www.shara.ir

شاید دوست داشته باشید:

رآکتورهای هسته ای ساخته شده با فناوری چاپ سه گانه اینده به زودی از راه می رسند

هسته ی رآکتور هسته ای یکی از محیط های نامعمول ساخت انسان روی زمین است و دانشمندان به تازگی دریافته […]

پر دانلودترین اپلیکیشن های جهان را بشناسید

بوسیله گزارش همشهری آنلاین و بوسیله نقل از ایسنا، آمار و گزارش های منتشر شده در وبسایت gsmarena نشان می دهد […]

ارتقای رایگان اینترنت خانگی به ۱۶ مگابیت | جزئیات وعده جدید وزیر ارتباطات

به گزارش همشهری آنلاین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه توییتری خود از ارتقای مجانی مشترکان خانگی اینترنت شناسایی […]