مرزهای فریبکاری رسانه و اخلاق حرفه ای کجاست؟

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایبنا، «فریبکاری رسانه» موضوعی فراتر از یک اتهام است و بحث پیرامون آن تو علومی از یکسره جامعه شناسی، روان شناسی، دادرسی یا مدیریت بسیار چالش برانگیز و حساس است. ناچیز متخصص رسانه ای به این موضوع اعتقاد دارد که رسانه ها حیله باز هستند و معمولا در یک نگاه آزاداندیش، رسانه نهادی مستقل و مردمی یا خبر رسان معرفی کردن می شود. ولی تکنیک های اقناع و تأثیر یا عملکرد رسانه ای صاحبان اقتصاد و سیاست، تاییدکننده فرایندها و رویکردهایی است که فریبکاری رسانه را علامت می دهد. بوسیله همین دلیل تزویر رسانه، موضوعی چالش برانگیز بوده و جای تجرید و مناقشه دارد تا اینکه نه براساس نگاهی پیشداورانه بلکه براساس دلایل علمی و منطقی ریشه های آن مورد بررسی فراغت گیرد. تاریخچه «تزویر و رسانه» برای ابتدایی کود باخبر این جدال علمی می شود و این مسأله را از زوایای گوناگون تجسس می کند.
 
پروژه «تحلیل زمینه ها و عوامل تزویر داخل رسانه و راهکارهای برون رفت» نشانی طرحی است که انجام آن نزدیک به دو سال کشش کشید. در خلال تحقیق، زمینه های موثر بر فریبکاری رسانه و عوامل لباس دهنده به آن بررسی، سپس راهکارهای برون رفت از آن شناسایی و گروه بندی شده است. فائزه تقی پور؛ دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه، جسم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، مسئولیت انجام این طرح را برعهده داشته است. وی که تألیف کتاب های «بازنگری روزنامه نگاری معاصر»، «سینما و تئاتر در ایران و گیتی»، «سواد رسانه و پیشگیری از جرم» و «ارتباطات و موسسه» را درون کارنامه علمی و پژوهشی خود دارد، بوسیله دستاویز نهایی شدن مراحل چاپ تاریخچه «فریبکاری و رسانه» از سوی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (به وعظ پژوهشکده الهیات و خانواده) در گفت وگویی درباره این طرح و مباحث مطرح شده در این کتاب توضیح عدل. بررسی عوامل و زمینه های موثر کنار فریبکاری رسانه از چه جهاتی بزرگی دارد؟

درون دنیای امروز، رسانه ها نقش بنیانی ای درون جامعه پذیری انسان ایفا می کنند، نقشی که تا قبل از رسانه فقط برعهده خانواده، دبستان و همسالان وجود. در عرصه صرفه جویی و تجارت، اصول کسب وکار، تبلیغات و برندسازی تضمین کننده آن ها است که این فرایند هم لزوما از روال رسانه عملیاتی است. در عرصه سیاست، ما امروز شاهد دیپلماسی رسانه ای هستیم و اصطلاح ای متشابه توئیتلماسی، بر تجرید ها و پیش بینی های آگاهان سیاسی تأثیر می گذارد.
 
درطرف برابر این رسانه ها، ما انسانی را داریم که شهروند، مخاطب، کاربر و حالا نت وند است و رسانه ها سعی در پیش بینی و مدیریت افکار عمومی در این هوا را دارند. حالا رسانه همیشه در جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی نمی تواند گام بردارد و گاهی بخاطر دستیابی به اهداف علو از اصولی استعمال می درنگ که بوسیله تعبیر ما رسانه ای ها، تاکتیک و تکنیک است. اما به اصطلاح مفسران اخلاق، جامعه شناسان یا مدافعان حقوق انسانی، فریب محسوب می شود. بوسیله همین دلیل نیاز به بررسی ریشه ای وعمیق بود تا ابعاد و عوامل کاری بر «فریبکاری رسانه» به نعوظ نکته سنج تجسس شود.
  آیا اساسا مقابل عملی های علمی، اثبات شده که رسانه ها حیله باز هستند؟

درون مورد داشتن یا نداشتن استقلال رسانه، بی طرفی رسانه، جانبداری رسانه و خواه فریبکاری رسانه ها تو مملکت مطالعات تجربی و مطالعات نظریه و تئوریک رسانه ای، مباحثه تاریخی وجود دارد. گروهی از کارگزاران و فعالان عرصه رسانه، همواره بر این دیدگاه تأکید دارند که رسانه موردنظرشان بی طرف بوده و یا تکاپو می کند داخل حوزه منازعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و پوشش های خبری عملکرد بی طرفانه ای داشته باشند، از آن سو طیف وسیعی از مطالعات رسانه ای نشان می دهد که هیچ رسانه ای نمی تواند بی طرف باشد. گروه دیگری از نظریه پردازان تو مملکت مطالعات انتقادی ارتباطات، با رویکردی هنجاری بر این باورند که بی طرفی و رهایی حرفه ای رسانه و همچنین صداقت در برابر فریبکاری، یک الزام اخلاقی و تعهد حرفه ای در مسیر ایفای نقش دیده بانی، بازرسی و مسئولیت پذیری است. همیشه این اختلاف و تقابل بین دو دسته ای که به صداقت و فریبکاری رسانه باور دارند، بود دارد.  دراین طرح، عوامل زمینه ای مفید بر فریبکاری رسانه چه مواردی بودند؟

از مهمترین عوامل موثر پیاده شدن تزویر رسانه می توان بوسیله سر های پوشش خبری و فریبکاری خبری، مصرف از تاکتیک های خبری بوسیله نیت فریبکاری مخاطبان، انواع تاکتیک های خبری مورد استفاده جهت نیرنگ مخاطبان، ترور تصویری، تاکتیک القاء نظر با استعمال از چیدن عکس، تاکتیک عکس های جعلی، اعمال نفوذ روی بی طرفی و موضوعات قابل تردید، جنگ روانی و تزویر در افکارعمومی، ترور شخصیت، قابلیت های افراد فریب دهنده در فساد روانی، یقین و فریب افکار عمومی، اخبار جعلی و عملکرد غیراخلاقی رسانه، دلایل تصویب اخبار جعلی از لفظ آدم و فریب خوردن آن ها، قانون های فریبکاری رسانه داخل روابط بین الملل، مطالعات انتقادی و فریبکاری تو رسانه، نیرنگ مخاطبان از شیوه ساخت قهرمانان بورژوا، فریبکاری و تولیدات غیراخلاقی در بازی های رایانه ای و فریبکاری آنلاین درون رسانه های اجتماعی اشاره کرد.  منظور از رسانه داخل این استیناف چیست؟

اصطلاح رسانه داخل این پژوهش داخل معنای وسیع مورد توجه قرار گرفته و بوسیله طورکلی بوسیله وسایل بستگی جمعی رمز دارد و محتوی رسانه های قدیم مانند روزنامه نگاری، تبلیغات، روابط عمومی، مجلات، رادیو، تلویزیون و رسانه های جدید بسان اینترنت و تلفن های همراه که گاهی برخی عناصر وسیع رسانه های قدیم را حفظ کردن کرده اند، می شود. با وجود این اشکال متفاوت از رسانه ها، آن ها همگی از کارکردهای مشترک ترویج و ارتباطات (مبتنی پهلو اطلاعات و ارتباطات) با عموم برخوردارند.
 
منظور از فریبکاری در این پژوهش چه بوده است؟ در برابر رسانه ابزار است و به خودی خود توانایی انجام عملی را ندارد.
دراین استیناف برای پرداختن بوسیله مناقشه فریبکاری، از اصطلاح هنجاری، ارزشی و خواه نقیض هنجاری استعمال شده است. این یک کلمه معیارسنجی داخل سراسر این پژوهش بوده و برای توصیف کلکسیون اصول، قواعد و ارزش هایی مورد استفاده صبر گرفته که به لحاظ اخلاقی و معرفت شناختی باید راهنمای اخلاقی، رفتاری، قواعد مدنی و یا کام های فردی، اجتماعی و شغلی باشد. بوسیله اشعار دیگر «هنجار» اصطلاحی است که اقداماتی را که انسان باید اجرا دهد و یا از ارتکاب آن ها پرهیز کند، شرح داده و سفارش می نرم. بنابراین یک چارچوب هنجاری، نقشه راهی است که کردار های ما را همراه با رخصت اخلاقی، تأمین می نرم. در این پژوهش، منظور از فریبکاری، کاربرد از روش هایی است که گردانندگان رسانه براساس آن و یا خارج از آن تصمیم می گیرند.
 
در این اثر، بحث اخلاق، فریبکاری رسانه و عوامل متضاد بین اخلاق و تزویر در قالب عملکردهای متفاوت رسانه مطرح شده است. به عبارتی مسأله «التزام اخلاق» بوسیله نشانی یک نقش صنف ای برای رسانه مورد توجه بوده، اما داخل بیشتر مواقع رسانه از اصول، قواعد و نرخ های حاکم در مسأله اخلاق انسانی تبعیت نمی کند و با معیارهای عمومی اخلاقیات درون سطح جهانی همخوانی ندارد. بنابراین بوسیله عنوان مثال، فریبکاری رسانه از متد گستردن معلومات گمراه کننده بوسیله لحاظ اخلاقی، تک نهی اخلاقیات عمومی جهانی است، تا اینکه چنانچه «التزام اخلاقی» نقش یک رسانه خاص همچون روابط عمومی، فریبکاری ناآشکار برای حداکثرسازی انگیزش مخاطبان نسبت به پیام های خود را تأیید درنگ یا حلال شمارد. اخلاقیات عمومی جهانی، در برابر متصل نسبت به اصول حرفه ای یا التزام اخلاق، اساسی خیس و عمومی زیرفون است و آن را زیرمجموعه خود می داند، درون مواقع تعارض با این اصول، آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد.  آیا سه حیطه اخلاق حرفه ای، فریبکاری و رسانه با جذب مخاطب می توانند داخل تعامل باشند؟

حیطه های اخلاق حرفه ای، فریبکاری و رسانه به طور همزمان با هم در مغایرت بوده، ولی گاهی آنچنان کنارهم قرار می گیرند که تشخیص آن امکان پذیر نیست. اما به طورکل، در صنعتی ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از جلب اعتماد مخاطبان و ایجاد متکی نسبت بوسیله رسانه ها زدودن. اگر اداره ها و موسسات ارائه کننده داده ها و آرا و حتی دایره های نمایش کننده تفریحات و مشغولیت ها، فاقد باورپذیری باشند یا نتوانند اعتماد مجعد مردم را به دست آورند، تداوم فعالیت موجودی با دشواری مواجه خواهد شد. کارگزاران و مردم همچنین رعایت برخی حریم ها (مثل حریم حقوق ویژگی و شأن و منزلت افراد) هیچ یک بدون اخلاق، برازنده تحقق نیستند، حتی اگر قوانین رسانه ها به اندازه کافی گویا باشند، رعایت فدایی از اصول اخلاقی توسط رسانه ها همچنان ضرورت دارد. نظام حقوقی معمولا پس از وقوع جرم دخالت می کند و پیش از آن نقش اخطاردهنده دارد، ولی اخلاق به رخ یک نیروی ارادی و خودآگاه دردرون خود افراد و تو داخل اداره رسانه ای عمل می نرم.  قضیه ادا این پژوهش چگونه بوده و یافته های پا بر جا آن چیست؟

این طرح با رویه هيئت دولت ای آغاز و تمامی مقالات داخلی و اجنبی با موضوع تزویر رسانه حصول شدند. از مقالات فارسی مطالب مرتبط با فریبکاری رسانه حصول شد و پس از آن مقالات انگلیسی برگردان شدند. مابقی مطالب از درون مقالات انگلیسی استخراج شده اند. درون ادامه مطالب استخراج شده براساس تقدم موضوعی و سیر تکاملی رسانه دسته بندی شدند. مطالب قسمت قسمت کردن بندی شده به رویت اساتید اخلاق، فلسفه و رسانه و اجتماع شناسی رسید و درباره مطالب استخراج شده، نظر فدایی صاحبنظران این حوزه قبض و پس از آن داخل قالب ۱۱ انفصال قسمت قسمت کردن بندی شد.
 
در این طرح، رسانه های دیداری ازجمله مطبوعات، عکس و تابلو، رسانه های شنیداری مانند رادیو و رسانه های دیداری و شنیداری ازجمله تلویزیون، شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی به طور روبرو و جداگانه معاینه شدند. مطالعات انتقادی رسانه بررسی شد که هرکدام با رویکردی انتقادی از منظر پست مدرن، فمینیستی، مارکسیسم و رویکرد فرهنگی، موضوع عملکرد رسانه را وارسی کردند. نیز درون بُعد مطبوعات و اصول پراکندن خبر می توان به مواردی مثل استفاده از تاکتیک های خبری به منظور فریبکاری مخاطبان، اطلاعات سری، ماساژ پیام، حذف، دروغ بزرگ، مدال اعطا کردن سانسور به شکل غیرمستقیم، درشت نمایی پیام، ساختن یک یا چند متخاصم فرضی، اغراق و دستکاری آماری، اثر تلقیح، تکنیک های فریب کلاسیک، چهار استراتژی مرکزی جنگ اطلاعاتی، تکنیک فرایند تکرار، اشتباه غیرعمد، ارائه متد حل روشن، القای حس اندکی بدشانسی، استراتژی و اصول حاکم در بازی، دموکراسی های گستردن پروپاگاندا، واقعیت های قابل مشاهده و تکنیک کارلوپ اشاره کرد. درفصل سرانجام همچنین راهکارهای برون رفت از چالش تقلب گروه بندی شدند.

شاید دوست داشته باشید:

کارت گرافیک MX450 انویدیا ۳۳ درصد سریع مرطوب از MX350 است

پردازنده های گرافیکی سری MX انویدیا غلبه پردازشی بسیار زیادی ندارند و برای اهداف گیمینگ به امر نمی روند؛ بنابراین، […]

ناظران در شورای معادن ۱۰ استان گلچین شدند

بوسیله گزارش ایسنا، امیرحسین قاضی زاده هاشمی کارپرداز مهتر محفل در مجمع مشهود امروز (چهارشنبه) اسامی اعضای ناظر در شورای […]

کارت های نامشخص انویدیا؛ گیگابایت اطلاعاتی از RTX 3060 Ti و دو مدل دیگر را افشا کرد

AAانویدیاGHAROOOONGHAROOOON در سه گانه ماهه ی پایانی سال ۲۰۲۰ بسیار پرکار و انواع پردازنده های گرافیکی امپر خود را عرضه […]